Free Delivery on Orders over €100

Drámaí Bunscoile

€20.00
SKU
9781784442583

Scripteanna do dheich ndráma nua-scríofa, atá feiliúnach do pháistí sa rang sóisearach – ó na naíonáin mhóra go rang a dó.

Cuimsíonn gach dráma ceol agus amhráin nuachumtha, ar féidir iad a shruthú ar líne. Tá 55 rian ar fáil le sruthú ar líne.

Is ceoldrámaí iad naoi gcinn de na drámaí sa leabhar agus tá dhá dhráma Nollag ann freisin.

Tá an Ghaeilge a úsáidtear sna drámaí simplí le go leor athrá, rud a fhágann go bhfuil siad éasca le foghlaim agus oiriúnach do pháistí atá fós ag tógáil líofachta sa teanga. Is féidir iad a chur in oiriúint do dhaltaí Gaeltachta / Gaelscoile chun iad a dhéanamh níos dúshlánaí más gá.

Maidir leis na hamhráin, tá siad nuachumtha ach curtha le foinn aitheanta.

Is féidir gach amhrán a shruthú ar líne ar shuíomh idirlín Chló Iar-Chonnacht

 

Scripts for ten newly written plays, which are suitable for junior class children – from infants to second class.

Each play includes newly composed music and songs, which may be streamed online. 55 tracks are available to stream online.

Nine of the plays in the book are musicals and there are also two Christmas plays.

The Irish language used in the plays is simple with lots of repetition, which makes them easy to learn and suitable for children who are still building fluency in the language. They can be adapted for Gaeltacht / Gaelscoil pupils to make them more challenging if needed.

As for the songs, they are newly composed but have been added to well-known tunes.

All songs can be streamed online on the Cló Iar-Chonnacht website

More Information
SKU 9781784442583
ISBN 9781784442583
Publisher Resource
Write Your Own Review
You're reviewing:Drámaí Bunscoile
Your Rating
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.